Intézményünk

KOVÁCS MARGIT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 
GYŐR 9024 RÉPCE U. 2.

 1981 szeptemberében Győr marcalvárosi lakótelepén egy 24 tantermes általános művelődési központ kezdte meg a működését.
Intézményünkben a rajztagozat 1984-ben, a kézműves szakképzés 1994-ben Szegediné Bozzay Katalin igazgató és Baranyai Zoltánné egységvezető irányításával szerveződött.
Az iparművészeti jellegű kézműves képzés beindításával célunk az volt, hogy a tisztességes színvonalú közismereti képzésre egy olyan magas szintű művészeti alapozó és kézműves gyakorlatot építsünk, amely lehetővé teszi, biztosítja a művészeti igényű regionális szakember-utánpótlást.

A kézműves képzés célja tehát a formatervezés és tárgyalkotás, a különböző jellegű kézműves mesterségek elsajátítására való igényes felkészítés.
A művészeti alapozó képzésbe a város képző- és iparművészeit, a szakmai oktatásba az iparművészeken kívül a megyében vagy megyehatáron kívül dolgozó népi iparművészeket vontuk be.

A kézművességhez szükséges kézügyesség fejlesztésére szakmai előkészítő néven olyan tananyagot terveztünk, melynek során a tanuló ízelítőt, támpontot kaphat a helyes szakmaválasztáshoz.
Az évente megrendezésre kerülő Néprajzi heteken tanulóink muzeológusok segítségével az ország legjelentősebb néprajzi gyűjteményeinek anyagát, egy-egy tájegység népi kultúráját - néprajzát, népművészetét - ismerhetik meg.
A helyi tanterv megvalósulásának eredményeit nagy sikerrel mutattuk be a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány Művészeti Konferenciáján.


Művészeti szakközépiskola:

Az új képzési formához igazítottuk tanulmányútrendszerünket is.
A 9. évfolyamon a megyei néprajzi múzeumok, a budapesti Néprajzi Múzeum és az Iparművészeti Múzeum.
A 10. évfolyamon a budapesti és a bécsi Szépművészeti Múzeum kerül megtekintésre, valamint erdélyi tanulmányútra kerül sor.
A 11. évfolyamon olyan francia-, olasz-, erdélyi-, felvidéki- vagy görögországi külföldi tanulmányútra, múzeumlátogatásra visszük tanulóinkat, melynek segítségével a tanult képző- illetve iparművészeti tananyagot az eredeti alkotásokon keresztül látva tudásukat a vizsga előtt összegezhetik.

Eredményeinket csak tudatos felkészítéssel lehetett elérni elérni. Összehangolt munka folyik a közismereti tanárok, a szakoktatók és a művésztanárok között.
Közös munkával igényes képzési-nevelési programot alakítottunk ki, melyben az értelmi nevelés mellett fontos szerepet kap az érzelmi nevelés, a magatartás- és életvitel-formálás.

Évente két városi kiállítással mutatkozunk be. Az iskola falai között pedig hagyományossá vált a mesterek és tanítványok, valamint a műhelyek bemutatkozó kiállítása.
A tanulók szívesen mutatják be anyagukat saját falujukban, városukban községükben is. Talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy képzési formánk, kínálatunk iránt évről évre nagyobb az érdeklődés, a felvételin háromszoros túljelentkezés tapasztalható. Végzős, és már érettségizett diákjaink közül érettségi után többen a felsőoktatásban (Magyar Iparművészeti Egyetem, tanárképző főiskolák) folytatják tanulmányaikat.

Kézműves szakképzésünket az induláskor, saját elképzelésünk alapján alakítottuk ki, és az elmúlt években fokozatosan áttértünk az OKJ szerinti oktatásra.
A képzésünk iránti nagy érdeklődés és siker oka elsődlegesen az, hogy a szakmai gyakorlat az iskola falain belül kiváló képzettségű szakemberek irányításával valósul meg.